Co to jest Duchowa Adopcja Biskupów i Polityków?

Duchowa Adopcja za ludzi, którzy podejmują szczególnie ważne decyzje dla kraju i Kościoła. Jest to wstawiennictwo o pomoc w sprawowaniu urzędu zgodnie z wolą Boża oraz o dobre i święte życie.

876
Duchowa Adopcja Biskupów
18840
Duchowa Adopcja Polityków
Wpieramy inne duchowe adopcje

Do kogo jest adresowana jest inicjatywa Duchowy Adopcji?

Strona DuchoweAdopcje.pl adresowana jest do wszystkich ludzi, którzy czują odpowiedzialność za losy naszego kraju i Kościoła, do osób nie zdecydowanych i wątpiących, ale i do ludzi gorliwej wiary. 
Do udziału zachęcamy również parafie, duszpasterzy i liderów.

Jakie są korzyści z podejmowania Duchowej Adopcji?

Przede wszystkim Duchowa Adopcja niesie miłość przez modlitewne wsparcie osób, które szczególnie potrzebują mądrości w podejmowaniu dobrych i szlachetnych decyzji.
Wiedza i podejmowanie Duchowych Adopcji ma też odwodzić od niesprawiedliwego osądzania, niszczącego hejtu, na który tak bardzo wystawieni są sprawujących władzę. Chcemy kształtować postawę poczucia odpowiedzialności za nasz naród i Kościół.

Błogosławieństwo Kościola

Inicjatywa Duchowej Adopcji Biskupów i Polityków odbywa się z błogosławieństwem Kościoła.