Co to jest Duchowa Adopcja?

Duchowe Adopcje to strona, przez którą możesz włączyć się w modlitwę za ludzi, (wierzymy) szczególnie potrzebujących dziś wstawiennictwa. Politycy i biskupi potrzebują duchowego wsparcia w sprawowaniu urzędu zgodnie z wolą Boża oraz w składaniu świadectwa przez dobre i święte życie.

Młodzież, to obecnie grupa (jak pokazują badania naukowe), bardzo narażona na cierpienie psychiczne - często nie mogąca poradzić sobie z codziennymi problemami.
1111
Duchowa Adopcja Biskupów
19017
Duchowa Adopcja Polityków

Do kogo jest adresowana jest inicjatywa Duchowy Adopcji?

Strona DuchoweAdopcje.pl adresowana jest do wszystkich ludzi, którzy czują odpowiedzialność za losy naszego kraju i Kościoła, do osób nie zdecydowanych i wątpiących, ale i do ludzi gorliwej wiary. 
Do udziału zachęcamy również parafie, duszpasterzy i liderów.

Jakie są korzyści z podejmowania Duchowej Adopcji?

Przede wszystkim Duchowa Adopcja niesie miłość przez modlitewne wsparcie osób, które szczególnie potrzebują mądrości w podejmowaniu dobrych i szlachetnych decyzji.
Wiedza i podejmowanie Duchowych Adopcji ma też odwodzić od niesprawiedliwego osądzania, niszczącego hejtu, na który tak bardzo wystawieni są sprawujących władzę. Chcemy kształtować postawę poczucia odpowiedzialności za nasz naród i Kościół.

Błogosławieństwo Kościola

Inicjatywa Duchowej Adopcji Biskupów i Polityków odbywa się z błogosławieństwem Kościoła.