Duchowa Adopcja Nastolatka

Zgodnie z danymi Policji w ciągu ostatnich kilku lat liczba podejmowanych przez dzieci I młodzież prób samobójczych zwiększyła się aż 4 krotnie w latach 2013-2021. W roku 2021 zarejestrowano w tej grupie 1411 takich prób. Niestety w samym 2022 roku od stycznia do września odnotowano lawinowy skok takich prób – ponad 1500. Liczby te pokazują jedynie wierzchołek góry lodowej, jako że są to jedynie próby zarejestrowane a na jedną zarejestrowaną wedle różnych statystyk przypada od kilku do nawet 10ciu prób nierejestrowanych. Psychologowie biją na alarm twierdząc, że dziecko/nastolatek, który nie otrzyma stosownej pomocy po raz podjętej próbie będzie dążył do skutecznego odebrania sobie życia. Już dziś rocznie w Polsce „znika” średniej wielkości szkoła. Zróbmy wszystko, żeby pomóc młodym ludziom borykającym się z poczuciem beznadziei lęku I opuszczenia. To co każdy może zrobić to otoczyć tą grupę modlitwą.

Jeśli chcesz włączyć się w modlitwę za młodych podejmij wyzwanie adopcji duchowej nastolatka.

Jak przystąpić do Duchowej Adopcji?

Poprzez kliknięcie na przycisk wyrażasz chęć i wolę rozpoczęcia modlitwy I ewentualnego wyrzeczenia za jedną konkretną osobę. Nie znamy imion dzieci więc w sumieniu podejmij wyzwanie, że chcesz modlić się za jednego chłopca bądź dziewczynkę. Jeśli Ci to pomoże możesz wybrać dowolne imię.

Od Ciebie zależy forma, długość modlitwy I wyrzeczenia. Oczywiście zachęcamy do stałej formy i jak najdłuższych terminów. Jeśli wiesz, że nie możesz ofiarować dłuższego czasu niż tydzień niech będzie to tydzień Twojej zaangażowanej modlitwy do Pana. Jeśli możesz ofiarować więcej wiedz, że toczy się walka za młodych.

Jaką modlitwę odmawiać?

To zależy od Ciebie. Jeśli jesteś katolikiem możesz modlić się na różańcu, odmawiać litanie czy inne formy „szturmu do Nieba”. Jeśli reprezentujesz inną denominację wybierz stosowaną formę, która będzie odpowiednia. Uwielbiaj, wołaj do Pana o otoczenie młodych opieką. Módl się również za rodziny I środowisko, w którym przebywa taki nastolatek. To brak relacji I możliwość podzielenia się swoimi problemami najczęściej stoi za ostateczną decyzją o podjęciu samobójstwa.

Inne wsparcie

Jeśli znasz przypadek dziecka, które wymaga wsparcia pamiętaj, że istnieją w Polsce miejsca, gdzie można i należy szukać pomocy. To między innymi telefon zaufania czy telefon fundacji zdążyć z pomocą.