Duchowa Adopcja Biskupa

to inicjatywa polegająca na modlitwie za osoby, które podejmują szczególnie ważne decyzje dla Kościoła i kraju. 
Istotą Duchowej Adopcji jest z osobiste – modlitewne i uczynkowe, wstawiennictwo do Pana Jezusa osoby adoptującej duchowo o pomoc w sprawowaniu urzędu zgodnie z wolą Boża i o dobre i święte życie dla konkretnego biskupa.

Rozpoczęcie inicjatywy: 18 kwietnia 2019 r. (Wielki Czwartek)

Jak przystąpić do Duchowej Adopcji?

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia osobistego przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty na modlitwie przed Panem Bogiem.
Treść do pobrania tutaj: Przyrzeczenie Duchowej Adopcji Biskupa  

 

Ilu biskupów można adoptować na raz ?

Jednego. 
Kolejnego biskupa można adoptować gdy tylko zakończy się podjęty okres Duchowej Adopcji lub gdy adoptowany biskup przestanie pełnić swoją posługę.

 

Czy trzeba wskazać jakiego biskupa adoptujemy?

Nie.
W rocie Duchowej Adopcji Biskupa wskazujemy konkretnego biskupa lub wpisujemy 'Bogu znany" pozostawiając Panu Bogu wybór biskupa, który trafia pod naszą modlitewną opiekę.

 

Dodatkowe postanowienia?

Do modlitwy można (nie trzeba) dołączyć dodatkowe postanowienia, które będą wykonywane w intencji adoptowanej osoby. Przykłady takich postanowień: częstsza Komunia Święta, uczestnictwo w Mszach Świętych, Adoracja Najświętszego Sakramentu, uczynki miłosierdzia. 

Dodatkowe postanowienia powinny być też określone co do jakości i liczby, aby ich dopełnienie było łatwo weryfikowalne.

Przykład prawidłowo sformułowanego postanowienia: "będę uczestniczyć w minimum 1 dodatkowej Mszy Świętej w tygodniu"

Przykład nieprawidłowo sformułowanego postanowienia "postaram się częściej przystępować do Komunii Świętej" - wskazane jest 'staranie' i nie jest określone co do liczby, nie można obiektywne stwierdzić czy takie postanowienie zostaje dopełnione. 

Co się dzieję gdy zaniedbamy zobowiązania adopcyjne?

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Zaniedbanie trwające powyżej 1 miesiąca, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku  przerwy krótszej niż 1 miesiąc, należy Duchową Adopcje kontynuować. 

PRZYRZECZENIE DUCHOWEJ ADOPCJI BISKUPA

 

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy

Księżom Biskupam,

postanawiam mocno i przyrzekam, 

że od dnia ....................................

biorę w duchową adopcję biskupa

............................................, 

aby przez czas ………………………,

każdego dnia, 

modlić się o wypełnianie przez niego woli Bożej

oraz o jego święte życie. Amen

 

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  • jedna Tajemnica Różańca Świętego

  • moje dobrowolne postanowienia (nie jest konieczne)

  • oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu…”

    którą teraz po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu
za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która kształtowała Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
"Człowieka Zawierzenia",
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji
duchowo adoptowanego przeze mnie biskupa,
który podejmuje ważne decyzje. 
 Proszę, daj mu miłość i odwagę,
by wypełniał Ewangelię,
do której głoszenia Ty sam go powołałeś.
Amen.