Przeczytaj i umocnij wartość swojej decyzji duchowej adopcji

 

 

„Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi”. św. Jan Maria Vianney

„Modlitwa jest azylem każdej troski”. Św. Jan Chryzostom

„Czas, który poświęcamy na modlitwę, Bóg zwróci nam z błogosławieństwami w naszych czynach”. Św. Bonawentura

„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”. Św. Jakub

„Modlitwa jest największym wyczynem człowieka, do jakiego zdolny jest duch ludzki”. św. Edyta Stein

„Nic tak bardzo nie służy oświeceniu umysłu i kształceniu woli, jak modlitwa, szczególnie ta, która płynie z głębi serca”. św. Franciszek Salezy

„Gdy spełnia się coś, o co długo i wytrwale się modlę wzrusza mnie to bardziej, niż prośba wysłuchana natychmiast”. Św. Edyta Stein

„Kiedy się modlisz, nie szukaj skomplikowanych słów, ponieważ proste i monotonne bełkotanie dzieci często wzruszyło Ojca Niebieskiego”. św. Jan Climaco

„Święty różaniec jest potężną bronią. Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki”. Bł. Josemaria Escriva

„Kto będzie się modlił, ten stanie się sługą i narzędziem Bożej opatrzności”. św. Leopold Mandic

„Żadna modlitwa nie jest zanoszona na próżno…, bo jeśli nie otrzymamy tego, o co prosimy, to otrzymamy na pewno co innego”. św. Maksymilian Maria Kolbe

„Modlitwa pozostaje jako pomoc jedyna, ale także najlepsza”. Bł. Rupert Mayer

„Modlitwa, nawet moja jest wszechpotężna”. Bł. Josemaria Escriva

„Liczę jedynie na łaskę Bożą i moc naszej modlitwy”. św. Edyta Stein